FAQ

Strong Talk Agressie specialisten is een trainingsbureau dat in 2006 is opgericht. De trainers (docenten) komen uit diverse werkvelden en zijn veelal hbo plus of universitair opgeleid. De directe leiding van Strong Talk bestaat uit Regilio Lingen, algemeen directeur en Tamme Pieter Smidt, Commercieel directeur. In 2021 werken wij met twintig ervaren trainers/coaches, een tweekoppige directie, die samen ook als trainer en trainer-acteur meewerken op de werkvloer. Ons bureau werkt uitsluitend met opgeleid personeel met een enorme variëteit aan specialismen. Ervaring, diversiteit en toegankelijkheid staat bij ons voorop

Onze docenten en coaches zijn zeer ervaren op meerdere vakgebieden (agressie, management, communicatie, conflicthantering, weerbaarheid, persoonlijke veiligheidstechnieken, geweldloze communicatie, multicultureel vakmanschap, etc.), zijn hoog opgeleid en hebben diverse (ook buitenlandse) certificeringen. Diverse trainers hebben ook een specialistische minor van 6 maanden of zelfs een aanvullende 2-jarige opleiding op het vakgebied van gevaarsbeheersing en/of sociale veiligheid gevolgd.

Onze trainingsacteurs zijn allen gespecialiseerd in agressie, conflicten, culturen en lastig gedrag. Dit is een voorwaarde voor verbinding aan ons bureau. Naast acteur zijn zij vaak ook nog trainer en/of coach.

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht elke medewerker met klant- of cliënt-contacten een training agressie hantering of agressie beheersing aan te bieden. Werkgevers moeten op grond van de Arbowet (artikel 4) werknemers beschermen tegen agressie en geweld. Het kan hierbij gaan om agressie van klanten, cliënten, patiënten, scholieren of publiek, maar ook om weerbaar te zijn tegen zogenaamd intern geweld (bijvoorbeeld pestgedrag tussen medewerkers onderling).

De wetgeving op dit terrein heeft tot diverse ontwikkelingen geleid. In de praktijk komt het er op neer dat een werkgever eens in de twee tot drie jaar een opfriscursus moet aanbieden.

Nee, helaas is dat landelijk keurmerk er nog niet. Strong Talk doet zijn uiterste best om haar kwaliteit te waarborgen en hoog te scoren op service. Wij werken daartoe bijvoorbeeld nauw samen met diverse Hogescholen in Nederland. Met enkele andere grote bureaus wordt er momenteel gekeken naar een landelijk keurmerk voor agressie training.

Accredi​​tering trainingen

Er is zicht op accreditering van onze trainingen in het onderwijs. Accreditering is net als certificering om verschillende redenen zinvol:

1. Accreditering dwingt ons tot dialoog over de kern van ons werk. Wat doen we eigenlijk precies en waarom?
2. Accreditering leidt tot risicobeheersing en kwaliteitsverbetering.
3. Je kunt het zien als middel voor sturing, in de zin van benchmarking en verantwoording afleggen.

Om het agressie beleid van je organisatie te controleren, kijk je als eerste naar de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak van het bedrijf.

1. Kijk of er voldoende aandacht voor agressie en risicoreductie is ingeruimd.
2. Controleer of de maatregelen in het plan van aanpak daadwerkelijk zijn geïmplementeerd (gerealiseerd).

Bijvoorbeeld:
– Wanneer was de laatste agressie training?
– Worden er opfriscursussen georganiseerd?
– Is er ook aandacht voor bijscholing van leidinggevenden op gebied van agressie management?

2. Onderzoek ook of de RI&E wordt aangepast en recent is opgesteld (maximaal 5 jaar geleden).
3. Pas de RI&E aan als het onderwerp agressie niet voldoende aandacht heeft of als de manier van werken of het type klanten/patiënten/cliënten/leerlingen/bezoekers inmiddels is veranderd.

Strong Talk speciale Agressie management trainingen voor leidinggevenden en managers

Ons antwoord is nee (dat is in principe geen goed idee). Het effectief trainen van medewerkers in het omgaan met agressie is geen sinecure. In een agressie training komen veel zaken (bewust of onbewust) aan bod. Het behandelen en aanleren van gespreksvaardigheden en omgaan met trauma’s van deelnemers zijn hier twee eenvoudige voorbeelden van. Een verkeerde training kan een averechts effect hebben op de medewerkers.

Vechtsport is in onze ogen geen gewenst antwoord op agressie op de werkvloer. Wij maken allereerst onderscheid tussen vechtkunst, vechtsport en realistische training (realistische Training). Voor specifieke beroepsgroepen is realistische training een verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde aanvulling op of een onderdeel van een bestaande agressie training. Onze docenten hebben hiervoor meerdere, erkende en specifieke opleidingen gevolgd.

A​lternatief

1. Je kunt een medewerker met ruime vechtsportervaring (én voldoende sociale vaardigheden) middels een coaching traject tot agressie trainer laten opleiden.
2. Na het volgen van een agressie training met het team verzorgt de medewerker (met ruime vechtsportervaring) periodiek het fysieke onderdeel van de agressie cursus. Denk bijvoorbeeld aan teamprocedures. Dit is dan een extra interne training en een aanvulling op de bestaande training met een allround docent agressie hantering.

Aan het tweede alternatief zijn enkele ‘haken en ogen’ verbonden (denk aan onderwijsbevoegdheid, EHBO, aansprakelijkheid etc.). We adviseren je graag over de mogelijkheden.

Een agressie training biedt een cursus op gebied van agressie beheersing voor jouw personeel. Hierin leert de medewerker om agressief gedrag van een agressor om te buigen (de-escaleren) en/of effectief grenzen te stellen. Hiervoor hanteren bureaus diverse methodieken. In sommige trainingen krijgt de medewerker ook nog persoonlijke veiligheidstechnieken aangeboden.

Een seminar agressie management omvat informatie over het inzetten van effectief agressie beleid. Hierin wordt vaak een managementcyclus, zoals het 6xS-veiligheidsmodel (© van Dieren – de Vries), doorlopen en behandeld. Een goede workshop biedt een leidinggevende gedegen inzicht in diverse stadia van agressie beleid. Dit biedt een juiste, lange termijn visie op gebied van veiligheid voor een consistente aanpak van agressie op de werkvloer. Na afloop heeft een manager zicht op de (nog) te nemen acties binnen zijn/haar organisatie.

Het woord agressie management wordt vaak misbruikt. Het is veel omvattender dan alleen maatregelen ter bestrijding van agressieve ‘klanten’.

Er doen veel verhalen de ronde over agressie trainingen. Hoe weet je of je een goede training krijg? Veel trainingsbureaus bieden cursussen en trainingen op het gebied van agressie aan. Alleen is niet ieder bureau ook daadwerkelijk gespecialiseerd in agressie. Zonder voor eigen parochie te willen prediken, bieden wij je enkele aandachtspunten voor het selecteren van het juiste bureau (trainer).

Hoe scheid je het kaf van​​ het koren?

Waar kun je op letten bij de keuze voor een trainingsbureau op het gebied van agressie trainingen? Hou rekening met deze elf aandachtspunten:

 1.  Zijn de docenten gecertificeerd?
 2. Hebben de docenten een onderwijsbevoegdheid?
 3. Komen de docenten uit de praktijk en zijn ze nog steeds nauw verbonden met deze praktijk?
 4. Is het mogelijk om het CV en een portfolio van de betreffende docent op te vragen?
 5. Zijn de trainingen wetenschappelijk onderbouwd?
 6. Is er een gedegen visie op het gebied van weerbaarheid?
 7. Sluiten de trainingen aan bij de dagelijkse praktijk (realistische trainingen)?
 8. Zijn de referenties van het bureau opvraagbaar en transparant?
 9. Krijg je een heldere en duidelijke offerte?
 10. Zijn de algemene voorwaarden en de klachtenregeling gedeponeerd en duidelijk zichtbaar op de website?
 11.  Hoe borgt het bureau gericht maatwerk? Is er een duidelijke en heldere visie op het gebied van leren?

Tot slot
Een goed bureau zorgt bij trainingen op gebied van agressie voor voldoende veiligheid, zodat mensen de ruimte hebben om ervaringen te delen. Alleen bij deze ervaringen stilstaan is niet voldoende. Uit onderzoek blijkt dat een agressie training pas effectief is als je je primair emotionele reacties kan controleren (stress-inoculatie). Vervolgens is het belangrijk om intensief én op een realistische manier te oefenen met de vaardigheden die erop gericht zijn om effectief te reageren in bedreigende situaties. Gemengd leren is daarbij aantoonbaar effectiever en efficiënter.